Naturvernforbundet:

Stiller gruvekrav til Venstres landsmøte

Stans den forurensende Nussir-gruven, respekter urfolks rettigheter!  Venstre må nå vise seg som et ansvarlig miljøparti i regjering, krever Naturvernforbundet, Norske Samers Riksforbund (NSR), Natur og Ungdom og NSR Ungdom.

Leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg.  Foto: Pressefoto

Innenriks

Når Venstre-folk fra hele landet samles til landsmøte på Hell fredag, blir de møtt med gruveprotest og krav om at Venstre bruker sin posisjon i regjering til å avslå driftskonsesjonen som nylig ble gitt av Nærings- og Fiskeridepartementet.

– I strid med faglige råd

–  Driftskonsesjonen til Nussir-gruven er ikke gyldig før Regjeringen har behandlet klagene på vedtaket. Tillatelsen er gitt i strid med faglige råd. Venstreledelsen kan ikke late som om avgjørelsen allerede er tatt. Saken kommer tilbake til regjeringen, og da må Venstre vise hva partiet står for, mener organisasjonene.

Den planlagte kobbergruven i Kvalsund er i ferd med å bli Norges største miljø- og urfolkspolitiske sak siden striden om utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget.

– Grasrota i Venstre har på landsmøtet sjansen til å vise at de prioriterer fornybare næringer og miljø foran forurensende tungindustri. Nussir-gruven planlegges i et sårbart område med store naturverdier. Venstre kan umulig stå inne for et vedtak i Regjeringen der resultatet blir ødelagte reinbeiter og 30 millioner tonn gruveslam ut i den nasjonale laksefjorden Repparfjord, sier leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg i ei pressemelding.

Organisasjonene var samlet til protestmarkering ved Scandic Hotell Hell, fredag 8. mars.

Appellanter:

Silje Karine Muotka, sametingsråd NSR

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet

Nils Mikkelsen Utsi, reineier og sametingsrepresentant NSR

Haldis Tjeldflaat Helle, nestleder Natur og Ungdom

Maren Benedicte Storslett, Leder Norske Samers Riksforbund Ungdom

Unni Fjellheim, Guevteli saemieh

Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell, NSR Ungdomsutvalg