Signerer ny lakseavtale med Kina

Norge signerer en ny lakseprotokoll med Kina tirsdag.

Mandag signerer Norge og Kina en ny lakseprotokoll. Det er fiskeriminister Harald Tom Nesvik fornøyd med.  Foto: NTB

Innenriks

Dermed bekrefter Norge og Kina at forbindelsene mellom landene er normalisert. Den forrige lakseprotokollen ble signert for to år siden. Det skal også signeres en avtale for norsk fiskemel- og fiskeolje. Det er Mattilsynet som signerer denne avtalen.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som varsler en ny avtale

– Kina er vårt største vekstmarked i år. At det kinesiske sjømatkonsumet årlig øker mer enn den totale norske sjømatproduksjon, gir et bilde på hvor stort potensial det kinesiske markedet har for norsk sjømateksport. For at sjømatnæringen skal kunne utnytte dette potensialet er vi avhengig av god og forutsigbar markedsadgang, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik, FrP.

Det siste tiåret har det tilsynelatende vært dårlige forbindelser mellom Norge og Kina. Som kjent ble Liu Xiaobo tildelt Nobels Fredspris i 2010.

I årene før 2010 var Kina et ellevilt vekstmarked for norsk fisk, men pristildelingen ble svært dårlig mottatt i Peking.

Fra 2007 til 2010 mer enn doblet eksportverdien seg. Fra 2008 til 2009 økte for eksempel verdien med en halv milliard kroner, og fra 2009 til 2010 økte verdien ytterligere med 700 millioner kroner. Fredspristildelingen endret mye.

Fra 2010 til 2011 var veksten på bare et par hundre millioner, og året etter falt eksportverdien med et par hundre millioner korner. Fra 2012 til 2013 gikk det riktig ille. Da var verdifallet på over 300 millioner kroner, men siden 2013 har alle pilene pekt oppover. I fjor eksporterte Norge sjømat for 3,7 milliarder. Etter fire måneder i år er eksportverdien 1,6 milliarder kroner. Kina er Norges åttende største eksportmarked så langt i år.

Kinas forhold til Norge har vært blandet. Kina har bearbeidet store mengder fryst hvitfisk (torsk, sei og hyse), men det har vært langt hindringer for norsk laks, særlig fersk. Etter at lakseprotokollen ble signert i 2017 har dette endret seg, og i år har det vært et markant skift. For første gang er eksportverdien av laks til Kina høyest, etterfulgt av torsk, makrell og hyse.