Forsvarsfolk fortviler over skjerpet skatt for pendlere

Ansatte i Forsvaret sier de vurderer å slutte som følge av en regelendring om at pendlerutgifter over 97.000 kroner skal beskattes. Regjeringen vil se på saken.

De som er i operative stillinger på havet rammes i mindre grad av skatteskjerpelsen. Dette fordi mye av tjenesten skjer til havs over flere uker på rad.  Foto: Jonas Selim / Forsvaret

Innenriks

– Dette er en svært dramatisk og alvorlig endring som får store konsekvenser for våre pendlende medlemmer, sier Staal I. Reiten, leder av forhandlingsavdelingen i Norges Offisers- og spesialistforbund (NOF).