Direktoratet har kartlagt områder som egner seg for havbruk

Elleve havområder ved norskekysten kan være egnet for havbruk til havs og bør konsekvensutredes, ifølge Fiskeridirektoratets kartlegging.

Anlegg for lakseoppdrett med spesialbåter for fiskeoppdrett utenfor Hitra, på trøndelagskysten.   Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Innenriks

Fiskeridirektoratet har undersøkt 27 områder i samarbeid med Havforskningsinstituttet. Det skjer på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet, som fikk rapporten overlevert mandag.

Havbruk til havs defineres som områder som ligger mellom 1 nautisk mil fra grunnlinjen og 200 nautiske mil fra Fastlands-Norge.

Områdene Fiskeridirektoratet kommer med tilråding om konsekvensutredning for, er følgende (fra nord til sør): Vardø, Tromsøyflaket, Lopphavet, Fugløybanken, Trænabanken, Sklinnabanken, Haltenbanken sør, Frøyabanken nord, Frøyabanken sør, Indrebakken og Norskerenna sør.

(©NTB)