Røe Isaksen: – Overturisme gir store utfordringer flere steder

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener tallet på turister enkelte steder i Norge gir mer utfordringer enn muligheter. Virke etterlyser turistskatt.

Fullsatt bobilparkering i Svolvær. Lofoten er et svært populært turistmål. Stellplass for bobiler.   Foto: Marianne Løvland

Innenriks

Torsdag hadde statsråden invitert turistnæringen og reiselivskommuner til å komme med tips til hvordan man kan få bukt med problemet.

I sin innledning oppfordret næringsministeren møtedeltakerne til å komme med innspill til hvordan man på nasjonalt plan kan legge bedre til rette for økt turisme.

– Det er flere utfordringer som vi må løse sammen. Mange destinasjoner har fremdeles rom for å ta imot flere tilreisende, men flere steder har tallet på tilreisende nå blitt så stort at det er mer snakk om utfordringer enn muligheter, sa Isaksen.

Han påpekte at et stort antall turister er vanskelig å håndtere i seg selv, men også at det er en belastning for miljøet.

– Kulturverdier, som de tilreisende i utgangspunktet er der for å se på, kan bli forringet og ødelagt, sa han.

Vil ha hjemmel til regulering

I møtet kom representanter fra flere turistkommuner, som Stranda og Aurland, med innspill til Røe Isaksen.

– Vi håper på mer forståelse for de problemstillingene vi møter. For oss er ikke overturisme det største problemet, men mangel på helårs arbeidsplasser som gjør at vi kan overleve som lokalsamfunn. Vi tar overturisme og mangel på toalettfasiliteter på alvor, men det er ikke våre hovedproblemer, sier ordfører Jan Ove Tryggestad (Sp) i Stranda kommune til Nynorsk pressekontor.

Også reiselivsselskapet Visit Sognefjord, som er eid av flere kommuner i Sogn, holdt innlegg under møtet i Næringsdepartementet. Ståle Brandshaug i Visit Sognefjord sa at de har et ønske om å få hjemmel til å regulere cruisetrafikken.

– Vi har satt en grense for antall passasjerer som kan være i land når det er mer enn ett cruiseskip til kai. Det har vi ikke hjemmel for i dag. Der skulle vi ønske det var et tydeligere regelverk, sa Brandshaug under møtet.

– Vi ønsker også en modell for besøksbidrag (turistskatt journ.anm.), men besøksbidraget må komme på toppen av allerede eksisterende insentivordninger, som for eksempel spillemidler, sa han.

Viktig med samarbeid

Isaksen peker på flere viktige signaler han tar med seg videre fra innspillsmøtet.

– Det ene er at kommuner, reiselivsselskaper, fylkeskommuner og andre offentlige instanser må samarbeide godt. Det andre er at det er veldig mye å lære fra de forskjellige reisedestinasjonene. Mange har allerede gjort en god del og fått grei kontroll på dette. Det tredje er at det kan være en del hjemler som kommunene burde ha. Da sikter jeg for eksempel til muligheten for å avgrense antall cruisepassasjerer i visse perioder av året, sier Isaksen til Nynorsk pressekontor.

Flere av innlederne under møtet pekte på turistskatt som et godt virkemiddel for å få bedre kontroll over masseturismen i visse perioder av året. Regjeringen ønsker ikke denne typen skattlegging.

– Standpunktet til regjeringen ligger fast i denne regjeringsperioden. Det å begynne med en ny skatt er en dårlig idé. Det kan også være vanskelig å ramme inn en slik turistskatt slik at det ender opp med å bli en skatt som norske hytteeiere må betale når de reiser på besøk til hyttekommunen sin, sier Isaksen.

Virke: Fastlåst statsråd

Leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv tok under møtet til orde for at en form for turistskatt, et besøksbidrag, er et godt verktøy for å skape bærekraft i turistnæringen.

– Vi trenger verktøy for å klare å ivareta naturen vår og for å få på plass riktig og god infrastruktur. For å få til det trengs det penger, og et besøksbidrag er et godt virkemiddel for å få til det. Statsråden var avvisende til den typen avgift i dag, og det er skuffende, seier Bergmål til Nynorsk pressekontor.

– Jeg syns det er veldig positivt at statsråden har tatt initiativ til dette møtet, og at han tar imot innspill fra noen av de viktigste reiselivsdestinasjonene i landet vårt. De har kommet med klare innspill til hva de ønsker, og da er det viktig at statsråden lytter og tar innspillene til følge. Man bør ikke være fastlåst før man kommer til møtet, slik det kanskje kan virke som at statsråden var i dag, sier hun.(©NTB)