75 barn var bortført fra Norge til utlandet i 2019

I 2019 var 75 barn registrert bortført fra Norge til utlandet. Elleve barn er registrert bortført fra utlandet til Norge.
Innenriks

Det viser regjeringens statistikk for barnebortføringer mellom 2005–2019 som ble offentliggjort denne uka.

Til sammenligning var det registrert 71 bortførte barn fra Norge til utlandet i 2018, mens 24 barn var bortført fra utlandet til Norge.

Innad i Norge var 86 barn bortført i 2019, mot 95 barn året før.

823 barn bortført fra Norge

Til sammen de siste 15 årene er det registrert 823 bortførte barn fra Norge til utlandet, mens 333 barn er registrert bortført fra utlandet til Norge i samme periode.

Antallet saker er i alle tilfeller færre enn antallet barn, da flere barn kan tilhøre samme bortføringssak.

Fra Norge var det registrert flest barnebortføringssaker til Polen (37) og Storbritannia (36). Fra utlandet til Norge var det flest barnebortføringssaker fra Polen (32) og USA (29).

Avsluttede saker

I 2019 var det 30 bortføringssaker fra Norge til utlandet som ikke var avsluttet, mens det var seks saker fra utlandet til Norge som ikke var avsluttet.

Sakene anses som avsluttet når barnet eller barna er ført tilbake til sitt bostedsland basert på en avgjørelse etter en av Haag-konvensjonene, at det finnes en rettskraftig avgjørelse om at barnet ikke skal sendes tilbake, at foreldrene er blitt enige om hvor barnet skal bo, eller ved at bortfører velger å reise hjem frivillig.

Kan være feil

Tallene i statistikken er en sammenstilling av sivile internasjonale barnebortføringssaker til eller fra Norge som Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet har registrert.

Det understrekes at statistikken baserer seg på en manuell telling, og at det derfor kan være feil i tallene.

(©NTB)