Mange av landets bedrifter mener de ikke har fått hjelp av krisepakkene

Nær halvparten av SMBs medlemsbedrifter mener de økonomiske krisetiltakene som har blitt vedtatt til nå, ikke har bidratt positivt for deres bedrift.
Innenriks

Det viser en undersøkelse som er gjennomført blant SMB Norges (små og mellomstore bedrifter) medlemsbedrifter denne uken.

47 prosent av bedriftene i undersøkelsen svarer at de omfattende tiltakene som regjering og Stortinget har vedtatt, ikke har bidratt positivt for deres bedrift.

– Dette er svært urovekkende tall som viser at det fortsatt er stor bekymring i selve ryggraden av norsk næringsliv. For at den ikke skal brekke, må ytterligere tiltak på plass så fort som mulig, sier Olaf Thommessen, administrerende direktør i SMB Norge.

For andre uke på rad har SMB Norge bedt sine medlemsbedrifter om å vurdere effekten av koronautbruddet på sin bedrift. Svarene viser en betydelig konkursfare blant fire av ti bedrifter. Nær 30 prosent av bedriftene sier at de nå har vanskeligheter med å betale enten avgifter, lønn eller kostnader for lokaler.

– Skatte- og avgiftslettelser må fortsette. I tillegg må bedriftenes faste kostnader kompenseres når markedet bortfaller over natten som følge av pandemien, understreker Thommessen.

Regjeringen har varslet at de kommer med en ny krisepakke fredag.

(©NTB)