Avinor må rydde opp forurensning på Evenes

Miljødirektoratet pålegger Avinor å grave opp det gamle brannøvingsfeltet og deler av en myr ved Evenes flyplass som er forurenset med miljøgifter.
Innenriks

Miljøgiftene er perfluorerte stoffer (PFAS) som har kommet fra brannskum ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes – og aller mest det miljøskadelige stoffet PFOS.

– Evenes lufthavn står høyt oppe på prioriteringslisten over flyplasser der PFOS-forurensning må fjernes, ikke minst fordi avrenning av miljøgifter fra Evenes har store negative konsekvenser for miljøet, på land og i vann, i nærområdet til flyplassen, sier direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro i en pressemelding.

Mattilsynet har advart mot å spise fisk fra vannet rundt Evenes fordi fisken har for høye verdier av PFOS.

I tillegg til å fjerne forurensningen må det deponeres, og Miljødirektoratet pålegger også Avinor å restaurere myra i etterkant.

(©NTB)