320.000 færre behandlinger på sykehusene under koronautbruddet

24.300 færre operasjoner og 294.000 færre polikliniske konsultasjoner ble gjennomført ved norske sykehus i mars og april i år, sammenlignet med i fjor.
Innenriks

Norske sykehus fryktet tilstander som en så i Italia og andre steder som var hardt rammet av koronaviruset da de slo alarm i slutten av februar. De rustet seg på storinnrykk av koronapasienter og planla for et scenario der 4.500 covid-19-syke skulle behandles på én gang.

Anslagene skulle vise seg å bli feil. Tall Aftenposten har samlet inn fra Helsedirektoratet viser at det på det meste var 325 sengeplasser i bruk av koronapasienter på samme tid. For sykehusene ble toppen nådd 25. mars, da 54 koronapasienter ble innlagt, skriver avisen.

De to første ukene i mai sto fremdeles 30 prosent av sengene tomme på de største sykehusene.

Tallene viser at nesten 320.000 færre pasienter fikk behandling og at det har vært 35.000 færre døgnopphold i de to månedene. 17.064 færre pasienter fikk ikke øyeblikkelig hjelp i løpet av de to månedene sammenlignet med 2019, en nedgang på 15 prosent.

(©NTB)