Kraftig økning i smuglerbeslag under koronakrisen

Så langt i år har Tolletaten langs svenskegrensa på Østlandet beslaglagt 800.000 flere sigaretter og 170 prosent mer kjøtt enn på samme tid i fjor.
Innenriks

Selv om antallet passeringer på Svinesund på en lørdag har gått fra 1.000 i timen til vanlig til bare 90 i timen sist lørdag, har ikke smuglingen avtatt, skriver NRK.

Etter at det ble innført skjerpet grensekontroll på grunn av koronaviruset, har de store grenseovergangene vært strengt bevoktet av politi og tollvesen, og også heimevernssoldater sto utplassert i flere uker. Dermed har smuglerne søkt seg til mindre veier og stier.

– I tillegg har det vært flere beslag i post, forteller kontorsjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Men tollerne på de store stasjonene har likevel hatt mye å gjøre.

– Vi har hatt noen kjempestore sigarettbeslag i trailere litt lenger nord i området vårt. Mens her nede hos oss hadde vi for eksempel en eldre dame i midten av 70-årene som hadde fylt opp bilen med over 4.000 sigaretter. Hun fortalte at hun to uker tidligere hadde gjort nøyaktig det samme og avventet karantene, før hun kjørte over på nytt, sier Grandahl.

Tollerne ser også etter smuglervarer og særlig narkotika på bussene med sesongarbeidere, men forteller at de stort sett har gjort mindre funn av hasj til eget bruk.

(©NTB)