Rekordhøy eksport av sjømat i første halvår

I årets seks første måneder eksporterte Norge sjømat for 52,9 milliarder kroner, en verdivekst på 3,5 prosent fra første halvår i fjor – og ny rekord.
Innenriks

– Til tross for en meget utfordrende vår med koronakrisen ser vi en verdivekst i sjømateksporten i første halvår. Det er laks, ørret, sild og makrell som øker mest sammenlignet med første halvår i 2019. En svak norsk krone er hovedårsaken til verdiveksten, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.

– Økte kvoter for makrell, økt produksjon av ørret og dreining mot mer filetprodukter av laks er også med på å trekke opp verdien, legger hun til.

Nedgang for fersk torsk

Selv om det overordnede bildet viser en verdivekst for norsk sjømateksport i første halvår, understreker Renate Larsen at flere arter og produkttyper har opplevd en verdinedgang. Det gjelder blant annet fersk torsk, reker og kongekrabbe.

En nærmest global nedstenging av restaurantene, færre flyavganger grunnet strenge reiserestriksjoner og mye dårlig vær i hovedsesongen for fersk torsk er blant årsakene til dette.

Brasil og Italia

– Vi ser også at saltfisk, klippfisk og tørrfisk av torsk er ekstra hardt rammet i første halvår. Dette skyldes blant annet at det har vært store utfordringer knyttet til koronaviruset i tradisjonelt store markeder som Brasil og Italia, sier Larsen.

– Når vi omregner til annen valuta, ser vi også en nedgang i eksportprisen for enkelte produkter, noe som vitner om fallende etterspørsel. Redusert kjøpekraft, risiko for at koronaviruset blusser opp igjen, og usikkerhet i verdikjeden er faktorer som gjør fremtidsutsiktene usikre, fortsetter hun.

(©NTB)