Novembersalget av sjømat til utlandet gikk ned med 1,2 milliarder kroner

I november ble det eksportert sjømat for 9,4 milliarder kroner. Det er en nedgang i verdi på 11 prosent sammenlignet med november i fjor.

Sjømatnæringen merker korona-situasjonen godt og har eksportert fisk for en milliard mindre i november i 2020 enn i 2019.   Foto: Gorm Kallestad / NTB

Innenriks

Med det ble det solgt sjømat til utlandet for 1,2 milliarder kroner mindre enn i november i fjor.

– Norsk sjømateksport merker nå virkelig effekten av en hotell- og restaurantsektor som mer eller mindre er nedstengt i Europa. I tillegg spises gjerne tradisjonsprodukter som klippfisk og tørrfisk i større middagsselskaper med venner og familie. Når slike samlingspunkter begrenses, går det ut over etterspørselen, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang Tom-Jørgen Gangsø i Norges sjømatråd, i en pressemelding.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 96,6 milliarder kroner. Det er en nedgang på 1 milliard kroner, eller én prosent, målt mot samme periode i fjor.

Sterk november i fjor

Gangsø understreker at fjorårets november likevel var svært sterk. Han mener samtidig at verdifallet hadde vært større om ikke den norske kronen hadde vært så svak.

– Det store julesalget må i år dekkes av detaljhandelen, men det vil ikke være nok til å veie opp for bortfallet av etterspørselen fra restaurantene. Et resultat av dette er en betydelig redusert pris for de fleste av sjømatproduktene, sier Tom-Jørgen Gangsø.

Polen, Danmark og Frankrike var de største markedene for norsk sjømat i november.

– Ligger an til å bryte magisk grense

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) sier at sjømatnæringen i likhet med resten av næringslivet er preget av koronasituasjonen.

– Men sett under ett vil jeg si at næringen har klart seg bra gjennom krisen. Koronasituasjonen har skapt utfordrende markedsforhold, men aktørene i næringen har gjort en stor jobb for å tilpasse seg situasjonen, sier Ingebrigtsen til NTB.

Han understreker at selv med en verdinedgang i november ligger sjømateksporten i koronaåret 2020 på et høyt nivå sammenlignet med tidligere år.

– Mens eksporten av enkelte produkter er redusert som følge av den koronasituasjonen, er det andre produkter som klarer seg godt gjennom krisen. Totalt sett ligger vi an til å bryte den magiske grensen på 100 mrd. kroner i eksportverdi for norsk sjømat. Dette er svært gledelig, tatt i betraktning av at vi er i en ekstraordinær situasjon, sier Ingebrigtsen.

(©NTB)