Dom i Bertheussen-saken vil først bli avsagt etter nyttår

Oslo tingrett vil vente med å avsi dom mot Laila Anita Bertheussen (55) til etter nyttår.

Tegning av Laila Anita Bertheussen som forklare seg i Oslo tingrett. I bakgrunnen sitter aktor Frederik Ranke, statsadvokat Marit Formo, forsvarer John Christian Elden, medforsvarer Bernt Heiberg og bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs.  Foto: Tegning: Egil Nyhus / NTB

Innenriks

Etter å ha administrert saken siden 8. september kunne tingrettsdommer Yngvild Thue 23. oktober sette sluttstrek for hovedforhandlingen i Oslo tingrett. Hun varslet da at dommen trolig ville foreligge før jul.

Fredag opplyste Oslo tingrett at dommen likevel ikke vil komme før jul, men at domstolen vil vente med en domsavsigelse til etter nyttår.

Mandag kom den datoen: 15. januar.

Aktoratet la ned påstand om to års fengsel for Bertheussen. Forsvaret, på den andre siden, vil ha full frifinnelse for tidligere justisminister Tor Mikkel Waras samboer.

I løpet av over 20 dager i sal 250 beskrev rettens aktører selv saken som både ekstraordinær og svært spesiell. Partene sto steilt mot hverandre under hele saksgangen.

Bertheussen er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere, blant dem sin samboer, daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).