Laila Anita Bertheussen har fått forlenget ankefristen – påtalemyndigheten anker ikke

Påtalemyndigheten har gått med på å forlenge ankefristen for Laila Anita Bertheussens forsvarere med én måned. Riksadvokaten selv vil ikke anke dommen.

Påtalemyndigheten vil ikke anke dommen mot Laila Anita Bertheussen, som har fått en måneds ekstra ankefrist.   Foto: Tegning: Esther Bjørneboe / Pool / NTB

Innenriks

Dommen mot Bertheussen falt i Oslo tingrett fredag for to uker siden. Hun anket dommen på ett år og åtte måneders fengsel på stedet.

Fredag var den egentlige fristen for Bertheussens forsvarere til å levere inn ankeskriftet til domstolen, men statsadvokat Frederik Ranke, som sammen med kollega Marit Formo var aktor i saken mot 56-åringen, sier til NTB at fristen er utsatt.

– De har fått utsatt frist til 28. februar. Det er en omfattende dom, sier Ranke til NTB.

Alt har tatt lenger tid

Forsvarer John Christian Elden kommenterer at alt i den omfattende saken har tatt lenger tid enn det som det er lagt opp til i lovverket.

– Det er tre dagers frist i loven for å skrive dom. Deretter fem ganger så lang frist på å skrive anke. I denne saken tok det litt lengre tid å skrive dom, og da er fristen for å begrunne anken satt til 28 februar. Selve anken ble inngitt på stedet, skriver Elden til NTB fredag.

Det var opp til Riksadvokaten å vurdere om dommen mot Bertheussen skulle ankes. Fredag ettermiddag meldte VG at det ikke ville skje.

– Vi foreslo at dommen skulle godtas, og Riksadvokaten var enig. Påtalemyndigheten har i det alt vesentlige fått medhold i vårt syn på juss og faktum, og langt på vei straffeutmåling. Dommen er enstemmig, klar og svært godt begrunnet, sier Ranke til NTB.

Angrep på demokratiet

Laila Anita Bertheussen (55) ble i Oslo tingrett kjent skyldig i angrep på demokratiet. Hun sendte selv flere trusselbrev og begikk hærverk på egen bil og bolig. Retten fant ingen formildende omstendigheter i saken.

Bertheussen har på sin side nektet all skyld og mener at påtalemyndigheten har tiltalt feil person for de omtalte forholdene. Ettersom dommen er anket, er den ikke rettskraftig.

(©NTB)