Foreldrenes inntekt og utdanning avgjør barnas deltakelse i aktiviteter

Barns deltakelse i idrett og frivillige aktiviteter avgjøres av foreldrenes inntekt og utdanning. Nesten dobbelt så mange ressurssterke deltar, viser studie.

Om barn og unge kan spille for eksempel håndball, henger mye sammen med foreldrenes inntekt.   Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Innenriks

Ni av ti norske barn er med i en frivillig aktivitet i oppveksten. Når barna har kommet til andre klasse på videregående er det bare seks av ti som deltar i aktiviteter.