Fakta om gjenåpning

Innenriks

* Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har varslet at en plan for gjenåpning av Norge skal legges fram i siste halvdel av mars.

* Gjenåpningsplanen utarbeides av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, med bidrag fra ekspertutvalget som ledes av økonomiprofessor Steinar Holden ved UiO.

* Gjenåpningen planlegges i etapper. Prosessen starter når risikogrupper og helsepersonell er ferdig vaksinert.