Legeforeningsleder vil endre taushetsplikten for 16-åringer

I dag kan 16-åringer selv bestemme hva foreldre får vite om helsen deres. Lederen for allmennlegeforeningen vil heve grensen til 18 år.
Innenriks

Lederen for Norsk forening for allmennmedisin mener foreldre bør få informasjon om barnas helse fram til de er myndige, skriver Aftenposten.

– En 16-åring er ikke nødvendigvis moden nok til å ta de riktige avgjørelsene, og foreldrene mister viktige muligheter til å hjelpe barna sine. Det oppstår et vakuum etter fylte 16 år. Jeg mener denne grensen bør heves til 18 år og følge myndighetsalderen, sier Marte Kvittum Tangen.

Aftenposten har vært i kontakt med en rekke etterlatte som har mistet unge familiemedlemmer i selvmord, og flere av disse mener at 16-årsgrensen på helseopplysninger var et hinder for at barna fikk den hjelpen de trengte.

Tangen mener også at aldersgrensen for egenandeler må heves til 20 år ettersom antall ungdommer som bestiller legetime etter at man fyller 16 og må betale egenandel, faller kraftig, noe som spesielt er problematisk siden 20 prosent av legetimene gjelder konsultasjoner for psykisk helse.

(©NTB)