Fakta om nye regler for høstens stortingsvalg

Stortinget har vedtatt midlertidige endringer for at høstens stortingsvalg skal kunne gjennomføres på en smittevernvennlig måte:
Innenriks

* Velgere som er i isolasjon grunnet covid-19, skal stemme hjemmefra. Perioden for ambulerende stemming utvides slik at velgere i isolasjon som stemmer i egen kommune, kan søke om dette fram til klokken 10.00 på valgdagen.

* Velgere som er i karantene grunnet covid-19, skal ikke stemme i ordinære valglokaler. Valgstyret i kommunen skal opprette egne steder der velgere i karantene kan stemme. Det kan være i egne lokaler, utenfor de ordinære stemmelokalene eller ved mobile stemmemottak. Hvis det ikke er mulig å komme seg til et slikt sted, kan velgere i karantene søke om å få stemme hjemmefra.

* Valglokaler kan plasseres utenfor det geografiske området til stemmekretsen og bestå av flere rom.

* Kommunen kan også oppnevne personer som er bosatt i andre kommuner, som medlemmer av stemmestyrene.

* Ved et lokalt smitteutbrudd kan kommunen beslutte å opprette et ekstra valglokale på valgdagen om det skulle være nødvendig for å øke kapasiteten og spre velgere.

* Ved et lokalt smitteutbrudd kan kommunen den siste helgen før valget beslutte å ta imot stemmer hjemme hos velgere ved hjelp av kun én stemmemottaker, men bare dersom dette er nødvendig for at velgerne får stemt.

* Kommunene kan starte opptelling av forhåndsstemmer dagen før valgdagen.

* Departementet har fått hjemmel til å pålegge kommunene konkrete krav til en smittevernfaglig forsvarlig valggjennomføring.

* Kommunen må innrette eventuelle smitteverntiltak de siste ukene av forhåndsstemmeperioden og på valgdagen på en slik måte at de ikke er til hinder for valggjennomføringen.