Koronaisolerte får stemme hjemmefra i stortingsvalget

Er du koronaisolert under stortingsvalget, får du stemme hjemmefra. Folk i karantene får stemme i særegne valglokaler, men kan også søke om hjemmestemming.

Stortingsvalget skal gå sin gang, uavhengig av om pandemien herjer eller ikke. Nå åpnes det for at isolerte personer skal få lov til å avgi stemme hjemmefra.   Foto: Gorm Kallestad / NTB

Innenriks

De midlertidige endringene i valgloven og kommuneloven som Stortinget har vedtatt, trådte i kraft etter fredagens statsråd.

– Vi håper at de fleste er vaksinert før stortingsvalget og at smittetallene er lave i september, men vi må være forberedt på ulike scenarioer, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Er du i koronasmittet og dermed i isolasjon, skal du stemme hjemme. Det kan du søke hjemkommunen om fram til klokka 10 på valgdagen.

Valgdagen er mandag 13. september. Kommunene kan selv velge om det også skal avholdes valg søndag 12. september.

Folk i karantene får eget lokale

Er du i koronakarantene, skal du ikke bruke det vanlige valglokalet. Kommunen skal opprette egne stemmesteder der velgere i karantene kan avlegge stemme.

– Vil det ikke innebære en smitterisiko med et valglokale kun for folk som er i karantene og derfor muligens smittet?

– En person som blir pålagt karantene, er i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der hun eller han kan ha blitt smittet og i verste fall kan smitte andre. Det vil derfor være strengere krav til smittevern der velgere i karantene skal stemme. Det er også mulig å legge til rette for hjemmestemming hvis kommunene mener det er mer hensiktsmessig, sier Astrup til NTB.

Folk i karantene som ikke har mulighet til å komme seg til et slikt sted, kan søke om å stemme hjemmefra på valgdagen. Fristen er klokka 10 på valgdagen.

Dersom du er i karantene og ønsker å forhåndsstemme hjemme, er fristen for det fredag 10. september klokka 10.

Fleksible ved lokale utbrudd

Kommunene får også friere tøyler til å gjennomføre valget. Det blir deriblant adgang til å benytte valglokale som ligger utenfor selve stemmekretsen.

Blir det et lokalt utbrudd, kan kommunen opprette et ekstra valglokale på valgdagen dersom det er nødvendig for å øke kapasiteten og spre velgere.

Ved hjemme- og forhåndstemming skal det være to stemmemottakere. Er det et utbrudd, kan kommunen beslutte at det holder med én. Det kan kun skje hvis det er nødvendig for at velgerne får stemt.

Valget skal gjennomføres

Det slås også uttrykkelig fast at kommunestyret ikke kan vedta smitteverntiltak som medfører at stortingsvalget ikke kan gjennomføres.

– Alle som vil, skal få bruke stemmeretten sin, sier Astrup.

Det blir også gjort nødvendige endringer for å gjennomføre valg til Sametinget på en smittevernvennlig måte. Sametingsvalget er samme dag som stortingsvalget.

Reglene gjelder kun for høstens stortingsvalg. De utløper ved nyttår.

Endringene ble enstemmig vedtatt av Stortinget. Unntaket var mulighet til å fravike to stemmemottakere ved lokale utbrudd. Det stemte Fremskrittspartiet og Rødt imot.(©NTB)