Oppretter egne klinikker for senskader etter koronasmitte

Rundt 10 prosent av dem som har vært smittet av korona kan oppleve senfølger. Nå kommer snart egne klinikker for å følge opp pasienter med senfølger.

Statsminister Erna Solberg vil bidra til at det opprettes klinikker for dem som får senskader etter koronasmitte.   Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Innenriks

Flere som har vært smittet med koronaviruset opplever langvarige plager etter sykdommen, som for eksempel tung pust, tretthet eller nedsatt lukte- eller smakssans.

Så mange som 10 prosent av de smittede kan oppleve senfølger, ifølge forskningsresultater.

Statsminister Erna Solberg (H) sier til NTB at mange får god hjelp gjennom tilpassede tilbud på kommunalt nivå, mens andre har behov for spesialisert kompetanse og bred tverrfaglig utredning i spesialisthelsetjenesten.

– Regjeringen ønsker å gi disse pasientene et bedre utredningstilbud og et mer persontilpasset rehabiliteringstilbud. Vi ber derfor vi de regionale helseforetakene etablere tverrfaglige senfølgeklinikker, sier Solberg.

Regjeringen har bedt Helsedirektoratet om å lage en nasjonal plan for rehabilitering etter koronasykdom, som skal leveres innen 1. juni.

– Vi vil bygge et godt rehabiliteringstilbud til de som har gjennomgått koronasmitte, slik at flest mulig kan vende tilbake til livet de levde før pandemien, sier statsministeren.

(©NTB)