Kommunene får 7,3 milliarder kroner mer i koronastøtte

Regjeringen bevilger ytterligere 7,3 milliarder kroner til koronahåndtering i kommunesektoren i årets budsjett.

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) har mer penger i koronastøtte til kommunene gjennom revidert nasjonalbudsjett.   Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Innenriks

– Så langt har vi satt av 16 milliarder kroner ekstra til kommunene, som skal gå til koronahåndtering i årets budsjett. I revidert nasjonalbudsjett legger vi 7,3 milliarder kroner ekstra på toppen av det, slik at kommunene er i god stand til å håndtere pandemien i 2021, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til NTB.

Pengene skal delvis gå til økt innbyggertilskudd, altså at kommunene får et flatt beløp per innbygger. I tillegg blir det satt av en del penger til såkalte skjønnsmidler, som deles ut basert på de faktiske utgiftene kommunene har hatt.

– Innenfor beløpet på 7,3 milliarder kroner er det blant annet satt av penger til vaksinering, massetesting, karantenehotell og penger til å kompensere lokale bedrifter, sier Astrup.

NRK meldte om budsjettforslaget ved 6-tiden tirsdag morgen.

I tillegg blir det bevilget penger til psykisk helse, kollektivtrafikk i fylkeskommunene og tannhelsetjenesten.

Kommunalministeren lover at kommunene fortsatt skal ha en stabil og forutsigbar situasjon. Noe han også har lovet før.

– Jeg mener vi har vist at vi holder ord. Vi sa vi skulle stille opp for kommunene sånn at de kunne gi gode tjenester under og etter pandemien. Med det vi stiller opp med så langt, det som kommer ekstra nå, og det som kommer for 2022, mener jeg at vi leverer, sier Astrup.

– Men noen kommuner har jo ment at de har fått for lite penger?

– Ja. Men jeg tror en del av dem har endret syn på det etter hvert som regnskapene for 2020 er gjort opp. For eksempel mente Stavanger at de manglet en del penger, men de endte med å gå i overskudd. Det har egentlig vært lite støy om kommuneøkonomien under korona, mener statsråden.

Han viser til at sektoren samlet sett gikk med 3 prosent i overskudd i 2020.

(©NTB)