Tannleger vil bidra mer til tobakksavvenning

Tannlegeforeningen vil ha refusjon for røyke- og snusavvenning hos tannlege, på linje med dagens ordning hos fastlege. Helseminister Høie har ikke vurdert det.

Illustrasjonsfoto  Foto: Tore Meek / NTB

Innenriks

– I dag er det slik at pasientene får dekket røykeavvenning hos fastlege, men ikke hos tannlege. Det fører til at tannhelsetjenesten ikke får deltatt i antitobakksarbeidet på en god måte, påpeker president Camilla Hansen Steinum i Den norske tannlegeforening (DTF) i et blogginnlegg på Dagens Medisin.

NTB har presentert argumentene for helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), som svarer i en epost at det ikke er vurdert om det skal etableres refusjonstakster for tannhelsepersonell for individuell, strukturert røykeavvenning for voksne som ledd i behandling av sykdom.

– I dag er dette forbeholdt fastlegen og avtalespesialister, bekrefter Høie.

Han anerkjenner imidlertid at tannhelsetjenesten har en viktig rolle i å forebygge og i arbeidet med å redusere tobakksbruken i Norge.

Tobakksfri dag

Innlegget til Steinum er lagt ut i forbindelse med at Verdens tobakksfrie dag mandag 31. mai markeres. I år har Verdens helseorganisasjon (WHO) valgt temaet «Commit to quit» – som kan oversettes med oppfordringen «gå inn for å slutte». Tannlegeforeningen markerer dagen som en del av sitt folkehelsearbeid, der Steinum mener faget må få spille en større rolle.

– Tannhelsetjenesten kan enkelt identifisere om en pasient røyker eller snuser. Vi følger pasientene over tid, og tannhelsetjenesten har en viktig rolle i arbeidet med å forhindre at unge begynner å røyke og snuse. Tannhelsetjenesten bør inkludere informasjon om den negative påvirkningen tobakk har på munnhelsen i alle pasientkonsultasjoner og tilby hjelp til snus- og røykeslutt når det er relevant. Derfor bør det inkluderes en takst i folketrygdens stønadsordning for antitobakksarbeid og hjelp til snus- og røykeslutt. Dette vil gi bedre folkehelse, skriver Steinum i blogginnlegget sitt.

Ingen løfter fra Høie

Det overordnede målet for tobakksstrategien til regjeringen er å oppnå en tobakksfri ungdomsgenerasjon. De vil også hjelpe flere voksne røykere til å slutte. Dette må til for å redusere den enorme sykdomsbyrden røyking påfører Norge.

– Helsedirektoratet har utarbeidet nasjonal faglig retningslinje om røykeavvenning som anbefaler kartlegging av røykevaner ved alle konsultasjoner og som kan gjennomføres av alt helsepersonell, sier Høie og bruker som eksempel at tannhelsetjenesten kan informere pasienten om risiko ved røyking og snusbruk og komme med råd.

– Når det gjelder folketrygdens stønad til tannbehandling, inngår allerede eventuelle tiltak for røykeavvenning ved behandling av periodontitt, påpeker Høie.

Full støtte fra Kreftforeningen

Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, støtter at det må legges bedre til rette for at tannlegene også kan få hjelpe pasientene sine med å slutte å røyke.

– Det spesielle med både leger og tannleger, er at de ofte har høy tillit hos pasientene sine fordi de kjenner dem over lang tid. Det gjør at pasienter lytter til det de sier, og de kan veilede, støtte og motivere dem til å gå i gang med røykeslutt. Men da må de også ha muligheten til å kunne henvise dem videre til et røykesluttprogram i kommunen sin, og der er Norge for dårlige i dag. Vi mener alle som røyker, burde få tilbud om et gratis røykesluttprogram, sier Ross.

(©NTB)