Avgiftskutt og satsing på psykisk helsevern i budsjettavtale med Frp

Fremskrittspartiet er enig med regjeringen om en avtale som gir flertall for revidert budsjett. Erna Solberg får dermed gjennom sitt siste budsjett før valget.

Hans Andreas Limi (t.v.) og Bård Hoksrud (begge Fremskrittspartiet) holdt pressekonferanse om budsjettforliket.   Foto: Ørn Borgen / NTB

Innenriks

Frp og regjeringen har de siste ukene forhandlet om en avtale om revidert budsjett. Avtalen ble presentert på en pressekonferanse utenfor Stortinget søndag ettermiddag.

Avtalen er den 16. budsjettenighet på borgerlig side siden 2013.

Fjerner avgift

Det har særlig vært spørsmålet om avgifter på typiske svenskehandelvarer som har vært et stridstema i forhandlingene.

– Vi har sikret en avtale som gir Fremskrittspartiet gode gjennomslag, sier Frps Hans Andreas Limi.

– Nå får vi til en avvikling av avgiften på alkoholfri drikke, fortsetter Limi.

Før jul fikk Frp gjennomslag for å halvere avgiften på alkoholfrie drikkevarer. Nå er det flertall i Stortinget for å fjerne hele avgiften.

Limi håper at avgiftskuttene på grensehandelsprodukter bidrar til å begrense grensehandelen, og at flere handler i Norge.

– Når grensene snart åpner igjen etter pandemien kan det bidra til å beholde flere av de nye arbeidsplassene som er skapt på norsk side av grensen, sier Limi.

NHO og Virke jubler for bruskutt

– For mange norske forbrukere er den store avgiftsforskjellen årsaken til at de handler i Sverige. Vi vil derfor ikke få redusert grensehandelen med mindre vi også tar disse avgiftene ned mot et svensk nivå, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO mat og drikke.

Ny avtale høster kritikk

Tajik sier enigheten om revidert budsjett er et skudd i blinde for alle arbeidsledige og bedrifter som sliter i koronapandemien.

– Frp svikter de arbeidsledige. Midt i den største langtidsledigheten på lenge, klarer ikke Frp å plusse på en eneste krone til tiltak som hjelper ledige tilbake i jobb, sier Tajik.

Også SV er kritiske til det nye reviderte statsbudsjettet. SVs finanspolitiker Kari Elisabeth Kaski sier at det er trist at Frp prioriterer brus og bompenger foran arbeidsfolk i budsjettenigheten med regjeringen.

Samtidig langer SV-politikeren ut mot finansminister Jan Tore Sanner (H) og anklager ham for uansvarlig oljepengebruk.

– På toppen av det hele åpner regjeringen oljepengesekken på vidt gap for å tilfredsstille Frp. Det er totalt uansvarlig og pinlig for Jan Tore Sanner, sier SV-politikeren.

Sanner sier til NTB at det på ingen måte er uansvarlig oljepengebruk, og at flere av punktene i budsjettenigheten dreier seg om engangsutgifter.

Økt støtte til psykisk helsevern

Frp opplyser at de i tillegg til avgiftskutt får mer enn doblet summen som er satt av til psykisk helsetilbud og økt summen som går til medisiner for psykisk helsevern.

– Pandemien har vist oss at vi trenger å øke satsingen på psykisk helse. Det er en rekke poster som er styrket og vi har lagt inn 350 millioner ekstra til psykisk helse i budsjettet, sier Limi.

Dette betyr en økt satsing på psykisk helse, inkludert bla. 100 millioner til kjøp av privat behandlingskapasitet i psykiatrien, og en øremerket styrking av BUP med 150 millioner.

Dette kommer i tillegg til midlene som allerede lå inne budsjettet i høst.

300 millioner til kommunal kompensasjonsordning

– Ordningen har vært veldig effektiv og truffet godt i kommuner der man har vært nødt til å måtte stenge mange virksomheter på grunn av nasjonale eller lokale tiltak, sier finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet.

Den kommunale kompensasjonsordningen består av midler som kommunene fordeler til sitt næringsliv som kompensasjon for problemer som oppstår fordi kommunen blir stengt ned på grunn av høye koronasmittetall, eller på grunn av andre tiltak.

I regjeringens opprinnelige forslag til revidert nasjonalbudsjett ble ordningen styrket med én milliard kroner, og Fremskrittspartiet har nå blitt enige om en økning på ytterligere 300 millioner.

Bompengekutt og avgiftskutt

Partiet er enig med regjeringen om å redusere fergeprisene med 25 prosent fra 1. juli i år.

– Det betyr at folk kommer til å merke det skikkelig på billettprisen, sier Frps Bård Hoksrud.

I tillegg opplyser Frp at de har fått gjennomslag for å fjerne seks bomstasjoner, og 750 millioner kroner i bompengekutt.