Elbil-boom får innvirkning på byggeprosjekter

Reglene for byggeprosjekter i TEK17 endres etter at flere og flere nordmenn velger å kjøpe elbil. De nye reglene for «ladeklare bygg» trer i kraft 1. juli.

Illustrasjonsfoto  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Innenriks

Såkalte «ladeklare bygg», foreslått av Direktoratet for byggkvaliteten (DiBK) på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, stiller krav til byggebransjen om å klargjøre føringsveier og plass for elektrisk infrastruktur for landeanlegg til elbil.

Den raske utbyggingen av ladeinfrastruktur over hele landet er en del av planen om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050, og føyer seg etter Regjeringens mål om at alle personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy innen 2025.

Ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken var seks av ti nye personbiler kjøpt av nordmenn i mai elbiler.

De nye reglene i TEK17 gjelder for nybygg og hovedombygging og trer i kraft fra 1. juli.

Enkelte bygningstyper, som fritidsboliger uten kjøreatkomst og byggverk som ikke er koblet til strømnettet, er unntatt fra de nye reglene.

(©NTB)