1,5 millioner nordmenn har deltatt i frivillig opprydding

35 prosent av nordmenn over 15 år har deltatt på en eller flere ryddeaksjoner i løpet av de siste ti årene, viser en ny undersøkelse.

Mye å finne: Det er mye ulikt søppel som flyter med havstrømmene. Ennå har ikke Lovemar funnet noen skatt, men man vet aldri. Foto: Tord Viken 

Innenriks

– Ti år med frivillig opprydding har bidratt til å sette søkelyset på marin forsøpling som miljøproblem og skapt grunnlag for en stor vilje til å jobbe forebyggende lokalt og nasjonalt så vel som internasjonalt, sier daglig leder Lise Keilty Gulbransen i foreningen Hold Norge Rent.