Sterk vekst i norske overnattinger

Det var en kraftig vekst i norske overnattinger i juni i år, sammenlignet med juni i fjor.

For andre gang siden SSB startet med å registrere overnattinger på campingplasser i 1968, var det flere enn en million norske overnattinger i juni. Her fra Ekeberg camping.  Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Innenriks

Bare ved to tidligere år har Statistisk sentralbyrå (SSB) registrert flere norske overnattinger i juni.