Samfunn tar bedre vare på eldre menn enn eldre kvinner

Eldre menn er mindre kronisk syke, bedre sikret økonomisk og blir bedre ivaretatt av samfunnet enn kvinner, viser en studie. Også i Norge favoriseres menn.

Norske menn tilbringer alderdommen i større grad enn kvinner i samliv med andre, mens eldre kvinner oftere er enslige eller har mistet sin partner.   Foto: Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB

Innenriks

Verden er langt fra likestilt, og kjønnsforskjeller i ulike samfunn gjør at menn favoriseres fremfor kvinner også i alderdommen, konkluderes det med i en internasjonal analyse publisert i The Lancet Healthy Longevity journal.