Ap og Sp vil gjeninnføre feriepengetillegg for arbeidsledige

Hvis den nye regjeringen får det som de vil, skal permitterte og arbeidsledige igjen få feriepengetillegg.
Innenriks

Dette tillegget ble fjernet i 2015. Unntaket er personer som har vært arbeidsledige i over 12 måneder.

I Hurdalsplattformen heter det også at personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) skal få forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart fra Nav eller helsevesen.

(©NTB)