Ny rapport viser at politiet vegrer seg for å ransake

Riksadvokatens nye føringer om praktisering av ransakingsreglene har ført til at politioppgaver ikke utføres. Menge politibetjenter frykter å trå feil.
Innenriks

En ny rapport fra Statsadvokaten i Oslo og Øst politidistrikt viser at Riksadvokatens nye føringer om praktisering av ransakingsreglene har skapt stor usikkerhet og ført til at politioppgaver ikke utføres.