Fakta om anslag for vekst i boligpriser

Selskapet Samfunnsøkonomisk analyse anslår at boligprisene vil øke slik i de ulike fylkene i perioden 2022–2024. Tall i prosent.
Innenriks

1. Oslo: 8,8

2. Viken: 7,7

3. Trøndelag: 6,5

4. Vestland: 6,1

4 Agder: 6,1

6. Rogaland: 6.0

7. Nordland: 5,8

8. Vestfold og Telemark: 4,8

9. Møre og Romsdal: 4,3

10. Innlandet: 4,2

11. Troms og Finnmark: 3,5

For hele landet under ett anslås veksten å bli 6,9 prosent.

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse, Dagens Næringsliv