Fakta om tiltak mot omikron i Norge

Det er satt i gang flere tiltak for å håndtere utviklingen av mulig omikron i Norge:
Innenriks

1. Føre var-tiltak mot import av varianten tar sikte på å forsinke innførselen av viruset til landet mens man skaffer mer kunnskap for risikovurdering og vaksinerer flere. Tiltakenes nytte og ulemper vurderes fortløpende, særlig når varianten eventuelt blir utbredt i flere land.

2. Overvåking: Folkehelseinstituttet følger utviklingen internasjonalt og vil samarbeide med de medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene og kommunelegene i landet om å oppdage omikronvarianten i Norge.

3. Vaksinasjon: Kommunene gjennomfører raskt vaksinasjon med tredje dose til alle som er 65 år og eldre og ansatte i helse- og omsorgstjenestene.

4. Ytterligere tiltak vurderes fortløpende.