Lødingen Næringsforum med konferanse om samferdsel

Blant annet skal utfordrere til kortbanenettet dele sine tanker.

Ola Giæver fra FlyViking kommer til konferansen, som er en del av by- og regionssamarbeidet mellom Vågan og Lødingen. 

Lødingen

Onsdag 26. oktober inviterer Lødingen Næringsforum næringsliv, politikere, kommune- administrasjon og andre interesserte til samferdselskonferanse i Anna Kaarbø-salen på Thon Hotel Lofoten i Svolvær.

Statssekretær

– Konferansen er et av flere delprosjekter i by- og regionssamarbeidet mellom Vågan og Lødingen, opplyser styreleder Bodil Kanstad i Lødingen Næringsforum i en pressemelding til VOL.

Tema på konferansen er veiløsninger og flytilbud, og både statssekretær Tom Cato Karlsen og prosjektleder for KVU E10 (Fiskebøl – Å) Nils Petter Rusånes fra Statens Vegvesen vil holde innlegg.

Utfordrere

Stein Nilsen fra Widerøe skal ta for seg endringene i ruteproduksjonen i det en ny anbudsrunde tar til.

I tillegg kommer to utfordrere på kortbanenettet. Jesper Rungholm fra DAT og Ola Giæver fra FlyViking skal dele sine nye tanker og muligheter.