Ber trafikanter være obs på reinflytting

Lødingen

Politiet opplyser at torsdag 12. og fredag 13. januar vil det foregå flytting av rein i området Fiskøya og Kåringen. De ber i den forbindelse om at trafikanter i området er obs på dette.