Klager på nedleggelse av lensmannskontoret i Lødingen:

– Hvor går terskelen for at politiet skal reagere?

Lødingen klager på Politidirektoratets beslutning om å legge ned lensmannskontoret i kommunen. Ordføreren mener flere hendelser den siste tida gir grunn til forsterket bekymring.

Lødingen-ordfører Atle Andersen mener politidirektøren må revurdere nedleggelsen av lensmannskontoret i kommunen.   Foto: Hans V. Øye

Lødingen

Lødingen lensmannskontor blir rammet når politidistriktet får ny struktur. Sammen med Hadsel, Bø, Andøy, Øksnes og Sortland skal Lødingen utgjøre Vesterålen lensmannsdistrikt – som kun skal ha tjenestesteder på Sortland, Andenes og Myre.