Kjell-Børge Freiberg:

– Må jobbes for tunnel gjennom Kåringen til Lødingen

Stortingskandidat Kjell-Børge Freiberg (Frp) mener en tunnel gjennom Kåringen er neste steg på veikabalen i regionen.
Lødingen

Det forteller Freiberg i et presseskriv.

Han mener at en tunnel gjennom Kåringen til Lødingen er det neste veiprosjektet som må jobbes med nasjonalt.

Hålogalandsveien er vedtatt i Nasjonal Transportplan og vil korte reisetiden Øst-Vest aksen mellom Lofoten/Vesterålen og Ofoten.

– Samtidig som Hålogalandsveien nå skal bygges må det også legges vekt på viktigheten av å ivareta knutepunktfunksjonen som Lødingen har i Nordre – Nordland. Da spesielt med tanke på Nord - Sør forbindelsen via Riksvei 85 og ferga til Bogenes mot E6 til Fauske og ned til kontinentet. Lødingen er knutepunkt for Sør-Troms, Vesterålen, Lofoten og Ofoten og må utvikles parallelt som Hålogalandsveien bygges, forteller stortingskandidaten.

Derfor vil Nordland Frp arbeide for at prosjektet løftes frem i neste stortingsperiode.

– Dette for at næringene i regionen får de beste mulighetene for vekst i fremtiden. Det vil være svært uheldig for næringslivet om den framtidige transport aksen (Nord-Sør) får lengre reisevei enn i dag.

– Når veistrekningen Bognes – Fauske oppgraderes med nye tunneler i Sørfold og når ny tunnel gjennom Tjernfjell står ferdig samt opprusting av Nordlandsbanen, vil nord – sør aksen bli svært viktig for næringslivet i Lofoten og Vesterålen, påpeker Freiberg.

Værforhold spiller inn

Han sier i tillegg at E10 over Bjørnfjell er uforutsigbar med svært mye vinterstengte veier, denne er også den lengste veien for et vogntog som skal nedover til Sør - Sverige

– Dette gjør at veistrekningen Hamarøy og Tjernfjellet blir en foretrukket kjørerute for vogntog fra for eksempel Svolvær til Malmø, dette grunnet cirka 230 km kortere vei samt at værforholdene vinterstid vil gi bedre regularitet spesielt for trafikk med vogntog. Det er et faktum at tog Alnabru-Fauske har i dag sju timer kortere reisetid enn Alnabru-Narvik via Sverige, etter oppgradering av Nordlandsbanen vil det bli enda mere fordelaktig og bruke Norsk jernbane, hevder Freiberg og avslutter.

– Derfor må det arbeides med å få tunnel gjennom Kåringen mot Lødingen slik at næringslivet også kan benytte Nord-Sør aksen på en trygg og effektiv måte. Dette er noe jeg vil jobbe aktivt for å få realisert.