Fylkesmannen stanser havneplaner

Fylkesmannen i Nordland stanser Lødingen kommunes planer om å etablere en havn på Fiskøya ved Fiskefjorden nord for kommunesenteret.

OMRÅDET: Det er dette området som Lødingen kommune ønsker å bygge ut. 

Lødingen

Dette skjer gjennom en innsigelse til planprogrammet «Lødingen havn Fiskøya».