Tidligere Lødingen-ordfører ber Grande tre til side

Venstre-medlemmer i Distrikts-Norge er bekymret for utviklingen i partiet. En tidligere ordfører advarer, mens en annen gir seg etter 20 år med tillitsverv, og mener Skei Grande må gå.

Kulturminister Trine Skei Grande.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Lødingen

(VG) Bjørn Mathisen, som totalt har representert partiet lokalt i Kvæfjord i 20 år, har nylig valgt å gi seg i ledelsen på grunn av situasjonen i Venstre.

– Når man kommer så langt som nå, så tror jeg at man har kjørt seg fast i et spor. Det trengs nye koster inn i partiledelsen, og et skifte av partilederen. Jeg tror ikke vi vil klarer å endre situasjonen med Trine. Hun har gjort en god jobb i mange år, men jeg tror tiden har kommet for å tre til side, forteller Mathisen til VG.

Han er en av flere som har ytret sin bekymring til partiledelsen i et brev. Det var NRK som først omtalte brevene torsdag morgen.

– Jeg opplever situasjonen i partiet som rimelig dramatisk. Sett i forhold til tilslutning ser vi at vi lokalt mister medlemmer og at lokallag legges ned. Folk er utrolig frustrert over situasjonen sentralt, forteller han.

Ifølge Mathisen blusset denne frustrasjonen opp da partiet gikk inn i regjering med Fremskrittspartiet.

– Samarbeidet med Frp er veldig vanskelig. Vi er rause, åpne folk som ønsker å ta vare på og ha et multikulturelt samfunn, og er opptatt av klima og miljø. Det er vanskelig med et parti som drar på signingsferd til Sverigedemokraterna.

– Har du fått noe respons på brevet ditt?

– Nei, og det er jo dårlig. Det har forsterket inntrykket av å være oversett, sier Mathisen.

– En kamp for minimumstilbud

Også Bjørn Hegstad, tidligere ordfører i Lødingen i Nordland, bekreftet til NRK torsdag at han har sendt et brev til Venstre sentralt.

I brevet, som VG har fått innsyn i, står det blant annet:

«De sosialliberale verdiene som «vårt» Venstre står for, har vi forhandlet bort for å tekkes Frp og Høyre».

– Ser du på Venstres resultater på målingene nå, så ligger vi langt under sperregrensen. Ser du på meningsmålingene i Nord-Norge er oppslutningen enda dårligere. Vi har nesten ingen lokallag i Nord-Norge som er oppegående, hvis du ser bort ifra de store byene, sier han til VG.

Årsaken til misnøyen i partiet er sammensatt, men også Hegstad trekker frem dagens samarbeid med Frp som en utfordring.

– Det er hovedårsaken til utmeldingene. Når vi ikke har medlemmer i lokallagene lenger, er det umulig å drive partiet fremover, slik er det flere steder i Nord-Norge, fastslår han.

Distriktspolitikken med dagens regjering holder heller ikke mål, mener han.

– Det handler om rammeoverføringene til fylkene, der det er nedskjæringer. Da legges bussruter og båtruter ned. Det er blitt en kamp å kjempe for minimumstilbud i utkants-Norge.

– Leie karakteristikker

Som Venstre-veteran har Hegstad sittet i partiet i over 40 år, og har selv ikke tenkt å melde seg ut.

– Jeg er en gammel sosialliberalist og støtter ikke et samarbeid med Frp, men jeg ønsker at venstre skal ha sin plass som et bredt sentrumsparti. Det skal mye til for at jeg melder meg ut, jeg står heller på barrikadene, sier politikeren.

Den siste tidens personalsaker i partiet har også stilt Venstre i et dårlig lys, mener Hegstad.

Det har blant annet kommet frem at Skei Grande har baksnakket partifelle Abid Raja i en telefonsamtale med politikere fra andre partier, og hun skal ha kalt partiets populære ordfører Alfred Bjørlo i Eid for «psykopat».

– Vi synes det er veldig leit med slike karakteristikker. Generelt mener jeg at partiledelsen gjør en god jobb, og hvorvidt dagens ledelse oppfyller kravene er opp til sentralstyret og Landsstyret, sier Venstre-politikeren.

 Mener du Trine Skei Grande bør gå av?

– Nei, det mener jeg ikke. Det er politikken vi fører og ikke personene jeg er misfornøyd med, sier Hegstad.

Ifølge NRK er brevene til Hegstad og Mathisen bare to av flere kritiske brev sendt fra lokalpolitikere i det siste.

Forsvarer Skei Grande

Atle Hamar, leder av partiets distriktspolitiske utvalg som ble satt ned i fjor høst, er ikke enig i at partiet svikter distriktene, men ser at Hegstad har et poeng.

– Det er klart at det er nok ulik utvikling i ulike deler av landet og han kan ha noen poeng når det gjelder det fylkespolitiske i Nordland. Men min umiddelbare reaksjon er at dette inntrykket stemmer ikke helt fra andre steder av landet, sier han til VG.

– Venstre har tatt initiativ til flere ting som faktisk virker ute i distriktene. Det ene er tiltakene rundt det grønne skiftet, som har skapt store verdier og mange nye arbeidsplasser. Det andre som blir vektet, er samferdsel på vei og bane, der det er investert betydelige summer, sier Hamar, som også er statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

Han vil ikke stille seg bak Mathisens oppfordring om at Skei Grande bør tre til side.

– Jeg syns hun gjør en fenomenal jobb som kulturminister og partileder, sier han.

Utvalget han leder skal på landsmøtet i mars legge frem forslag til mål og retning for den regionale politikken.

NRK har vært i kontakt med statssekretær Jan-Christian Kolstø, som sier Grande ikke ønsker å kommentere saken.


I en e-post til kanalen skriver generalsekretær Marit H. Meyer blant annet at det er mye debatter og diskusjoner rundt politiske tema i et parti, og at Venstre har debattert både distriktspolitikk og -profil. Hun peker på at partiet har satt ned et bredt distriktspolitisk utvalg hvor hele landet er representert, og at distriktspolitikk også vil bli et tema på Venstres landsmøtet i mars, skriver NRK.