Asylmottak på Elvemo og Lødingen ikke avklart:

UDI utsetter avgjørelse

UDI trenger mer tid for å avgjøre hvor de skal etablere asylmottak med utagerende beboere.

UDI trenger mer tid til å bestemme seg for hvor asylmottak for utagerende beboere skal legges. Mottak Norge ønsker å etablere dette i byggene på Elvemo i Skånland.  Foto: Tone Anita Karlsen

Lødingen

Mottak Norge har sammen med Hero Norge levert inn tilbud på anbudsutlysningen fra Utlendingsdirektoratet (UDI), om å etablere særskilt bo- og omsorgsløsning for asylsøkere med utagerende eller voldelig adferd. De to samarbeidspartnerne med lang fartstid i regionen på mottaksdrift, ønsker å etablere et mottak på Elvemo i Skånland med inntil 15 beboere. Samtidig har de levert inn anbud på et mottak i Lødingen, med litt færre beboere. UDI skulle etter planen avgjøre hvilke tilbydere som fikk oppdraget den 4. mars, men har ikke bestemt seg ennå.