– Har like stor sjanse som alle andre veiprosjekter

Dagfinn Olsen (Frp) i transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, og mener forslaget om å få finansiert gang- og sykkelvei langs riksvei 85 som eget prosjekt bør oversendes fylket så raskt som mulig.

Stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (Frp) ønsker Hålogalandsveien overført til Nye Veier AS, og mener det kan frigjøre midler til prosjekter som gang- og sykkelvei mellom Strand og Sigerfjord.   Foto: Innsendt

Lødingen

Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo vil arbeide opp mot NTP for å få på plass finansiering for gang- og sykkelvei for strekningen fra Sortlandsbrua til Sigerfjordkrysset.


– Innspillet er godt, men det kommer for sent og til feil adressat

Tove Mette Bjørkmo påpeker at strekninga mellom Strand og Sigerfjord allerede er ferdig regulert, og at innspill om å legge gang- og sykkelvei langs sjøen dermed kommer for sent.

 

Dagfinn Olsen (Frp) er medlem i transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, og mener prosjektet bør løftes fram til tross for at det er et lite prosjekt langs riksvei 85.

– Man har like stor mulighet til å spille inn dette som alle andre riksveiprosjekter, det er det ingen tvil om. Samtidig er det et lite prosjekt som skal krige mot mange store prosjekter. Likevel skal vi ikke la dommen falle på forhånd, sier han.

– Stort eller lite prosjekt, det er viktigheten og problematikken som avgjør om dette er noe man tar tak i, slår Olsen fast.

Bør overføres til Nye Veier AS

– Hålogalandsveien lever sitt liv i systemet. Jeg mener den bør overføres til Nye Veier AS, fordi det viser seg at de bygger veier som er 20 prosent billigere enn det Statens vegvesen gjør, i tillegg til at de har åtte-ni års raskere gjennomføring, sier han.

Nye Veier er heleid AS under Samferdselsdepartementet og har hovedkontor i Kristiansand. Olsen mener selskapet kan stå for innsparinger om de gjennomfører byggingen av Hålogalandsveien.

– Jeg er redd for at prisen blir så høy for prosjektet at det strander hele prosjektet. Derfor er det viktig at det overføres, jo før dess bedre, sier Dagfinn Olsen.

Frigjør penger til andre prosjektet

– Klarer man å få en besparelse på Hålogalandsveien med noen millioner, er det penger som kan bruker på andre prosjekter. Det er det som er det viktigste, sier Olsen.

Han viser til det som er slått fast i regjeringsplattformen:

– I en rullering av NTP skal vi se på porteføljer til nye veier. Jeg mener Hålogalandsveien og E6 over Hamarøya er slike prosjekter som vi nå må se på, der Nye Veier kan gå inn og bygge billigst mulig. Da får vi frigjort midler og får penger til overs til andre prosjekter, sier han.

Olsen synes det er på sin plass at rv 85 spilles inn til Nasjonal transportplan. Han har ei klar oppfordring:

– Send innspillet til fylket så raskt som mulig, prosessen er startet og det er riktig tidspunkt og helt på sin plass å spille dette inn til NTP, sier Olsen.