Lødingen Fisk saksøker staten etter at de fikk gebyr på seks millioner

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opplyste i januar 2017 at de kom til å ilegge Lødingen Fisk et overtredelsesgebyr på seks millioner kroner, for å ha tappet Bresjavatnet i Lødingen kommune i Nordland under laveste tillatte vannstand.
Lødingen

Dette skriver iLaks. Partene møtes i Ofoten tingrett i neste uke, der Lødingen Fisk har saksøkt staten ved Olje- og energidepartementet fordi selskapet er uenige i gebyret. Styreleder i Lødingen Fisk, Ole Ekroll Sørdahl, sier til iLaks at han ikke har kommentarer annet enn at de er uenige i gebyret.


Settefiskselskap får seks millioner i bot

Lødingen fisk har fått et gebyr på seks millioner kroner fra NVE for at de i 2014 tappet vann utover det konsesjonen tillot. – Vi er knust over størrelsen på boten og utregningsmetodene, sier daglig leder i selskapet.


Foreldet

iLaks har fått tak i sluttinnlegget fra advokaten til Lødingen Fisk, Berit Reiss Andersen. Der legges det ned påstand om at overtredelsesgebyret av 19.desember 2018, er foreldet, subsidiært at gebyret settes ned på grunn av lang saksbehandlingstid.

Reiss-Andersen skriver i sluttinnlegget at den allminnelige foreldelsesfristen etter foreldeldelsloven, er tre år, og viser til at fristen starter å løpe fra den dagen fordringshaveren tidligst har rett til å kreve oppfyllelse.

Marius Stub, som er advokat hos Regjeringsadvokaten, skriver i sitt sluttinnlegg, at kravene fra Lødingen Fisk må avvises, og at staten må frifinnes.

Ifølge iLaks skriver han blant annet at «Staten har ikke noe krav før det er truffet vedtak om overtredelsesgebyr.»

Ikke lett å håndtere

I forbindelse med at VOL skrev om NVEs krav om gebyr i 2017, svarte daværende leder Gunnar Ellingsen, at et krav på seks millioner ville bli svært vanskelig å håndtere for selskapet.

– Det sier seg selv at for en liten bedrift med 40 millioner i omsetning, så er ikke seks millioner kroner lett å håndtere, sa han da.

Lødingen Fisk eies av flere oppdrettsselskap, der Egil Kristoffersen & Sønner i Bø, er en av selskapets største aksjonærer.