Vogntog punkterte i Lødingen

Sperret ett kjørefelt.
Lødingen

Tirsdag kveld meldte vegtrafikksentralen at et vogntog punkterte på E10 fra Kåringen kryss og mot Kanstadstraumen, i Lødingen. Kjøretøyet sperret et felt en stund, men fra midnatt gikk trafikken som normalt igjen.