Reinbeitedistrikt fikk avslag på tomte-klage

 Kanstadfjord /vestre Hinnøy Reinbeitedistrikt har fått avslag på en klage om ei hyttetomt.

En fradelt hyttetomt i Lødingen kommer delvis i berøring med en flyttlei for rein. ILLUSTRASJONSFOTO  Foto: Lise Åserud

Lødingen

Klagesaken er i Lødingen. Tomta ble fradelt i desember i fjor, og tinglyst i mars i år. Hytta som skal stå på tomta er ferdig produsert, og bare en liten del av tomta kommer i berøring med flyttlei for rein.