Lødingen kommune har fått svar på asbestanalyser

I dag, tirsdag, fikk Lødingen kommune svar på asbestanalysene fra Vestbygd oppvekstsenter, som viste seg å være oppløftende.

Vestbygd oppvekstsenter, til høyre i bildet, i Vågehamn i Lødingen Vestbygd.   Foto: Kristine Lindebø

Lødingen

– Vi frykta at det skulle være verre, derfor var det veldig gledelig at det ikke var alvorlig. Nå blir det godt å komme tilbake til vanlig hverdag, sier ordfører i Lødingen, Hugo Jacobsen til VOL.

Prøvesvarene viser at funnene av asbestfiber i den type gulvbelegg som befinner seg på skolen, utgjør en minimal fare for spredning til luft. Dette står å lese i en pressemelding fra Lødingen kommune.

Ifølge pressemeldingen er asbestfibrene er så godt bundet til resten av materialet at det skal mye til før det kommer ut i lufta. I praksis må gulvbelegget brennes før det utgjør en reell spredningsfare.

Med dette utgangspunktet har kriseledelsen i Lødingen kommune konkludert med at hjemmeundervisningen for elevene vil opphøre: «Skolen åpner derfor onsdag. Når det gjelder barnehagen vil også den snart åpne igjen i ordinære lokaler, etter nærmere dialog mellom ledelse og ansatte», står det å lese i pressemeldingen.

På spørsmål om kommunen er forberedt på at de kan få lignende asbestmeldinger ved en senere anledning, svarer ordføreren:

– Vi vil nok møte problematikken rundt asbest senere, siden vi har noen gamle formålsbygg i Lødingen, der oppvekstsenteret i Vestbygd var ett av dem. Når man fortsatt bruker gamle bygg, selv om det gikk bra i dette tilfellet, kan det være skader på gulvet som gjør at asbesten til slutt havner i lufta en annen gang. Vi må derfor følge godt med, sier han.

Ordføreren trekker frem det han mener er en betydelig dugnadsånd i forbindelse med utfordringene som asbestanalysene førte med seg.

– Vi flyttet barnehagen på dugnad, i løpet av noen timer, der jeg selv var med å hjelpe til. Det har vært en fantastisk dugnadsånd der mange positive mennesker stilte opp. All honnør til de som stilte opp, slår Hugo Jacobsen fast.