Stor etterspørsel etter sommervikarer – næringslivet sliter med å skaffe folk

foto