Aasland slo i Dagens Næringsliv tirsdag fast at elektrifiseringen av norsk sokkel skal gjennomføres. Det mener Ap-ordførerne i både Sandnes, Farsund, Sunndal og Høyanger at er en dårlig idé, skriver Klassekampen.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak sier til avisen at dagens prekære kraftsituasjon gjør at regjeringen bør revurdere planene.

– Jeg tror vi må tørre å se på om dette er fornuftig. sier Wirak.

– Hvis det er sånn at man ved å elektrifisere skal føre gassen fra plattformene til England, hvor de skal produsere strøm av gassen, og så skal vi importere strøm fra England samtidig som vi sender vår strøm ut av Norge, så får jeg det ikke til å gå opp. Jeg tror kanskje det er litt symbolpolitikk, sier han.

Høyanger-ordfører Petter Sortland er enig med Wirak. Også i industrikommunen Sunndal sier Ap-ordfører Ståle Refstie at det er nødvendig å vurdere elektrifisering av sokkelen på nytt.

Det samme sier Farsund-ordfører Arnt Abrahamsen:

– Jeg vil være veldig tydelig. Elektrifisering av sokkelen må utsettes til vi er sikre på at vi har kraft nok til behovene på land, sier Abrahamsen.

Ifølge Equinor vil elektrifiseringen koste 50 milliarder kroner og det vil kreve minst 15 terawatt-timer (TWh) kraft årlig. Det tilsvarer rundt 10 prosent av den norske kraftproduksjonen i et normalår.