– Vi har nå gjennomført en grundig vurdering av om det er mulig å få en reell operativ nytte med NH90 med å iverksette ytterligere tiltak fra forsvarssektoren sin side. Konklusjonen var negativ, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på en pressekonferanse fredag morgen.

Gram fortalte at Forsvaret vil levere helikoptrene tilbake og kreve å få tilbake de 5 milliardene som hittil er blitt betalt for helikoptrene.

– Regjeringen har tatt en beslutning om å heve kontrakten og å avslutte innfasingen av NH90-helikoptrene, sa han.

I 2001 vedtok Forsvarsdepartementet at de skulle kjøpe 14 NH90-helikoptre fra konsortiet Nato Helicopter Industries (NHI). Helikoptrene skulle brukes av Kystvakten og til de norske fregattene i Nansen-klassen.