Norges Automobil-Forbund (Naf) har spurt 1005 personer over hele landet hva de mener er det viktigste regjeringen kan gjøre for å trygge innbyggernes økonomi.

I befolkningen som helhet svarer 66 prosent at fortsatt strømstøtte er viktigst, mens 44 prosent er mest opptatt av kutt i avgifter på drivstoff.

Blant de som bor i distriktene er imidlertid resultatene motsatt. Her svarer 66 prosent avgiftskutt og drivstoff, og 49 prosent svarer strømstøtte.

– I mange distriktskommuner, spesielt i Nord- og Midt-Norge der strømprisen har vært lavere, gjør de skyhøye drivstoffprisene et større innhogg i økonomien enn det strømmen har gjort til nå. Men det er ingen tegn til at energikrisen er på hell, og det er viktig at regjeringen skaper trygghet for folk både i by og bygd, sier pressesjef Ingunn Handagard i Naf.