Det er særlig behov for bolig og kvarter knyttet til F-35 og P-8 ved flybasene Ørland og Evenes samt for Hæren i Indre Troms. Satsingen må fortsette i årene fremover, mener regjeringen.

– Gode boliger er viktig for å beholde og rekruttere viktig personell, blant annet knyttet til F-35, P-8 og Brigade Nord, sier forsvarsministeren.

Det settes av 285 millioner kroner til økte investeringer i bolig og kvarter.

Dette er stedene det er planlagt gjennomføring av tiltak:

* Bardufoss

* Dombås

* Haakonsvern

* Jørstadmoen

* Madla

* Porsanger

* Reitan

* Sessvollmoen

* Setermoen

* Skjold

* Sortland

* Sørreisa

* Trondenes

* Værnes

* Ørland

– I tillegg til nybygg har vi et stort etterslep på vedlikehold. Denne regjeringen mener det er svært viktig å sørge for at våre vernepliktige og ansatte har bygninger med forsvarlig standard, sier forsvarsministeren.