– Jeg kan allerede nå varsle at vil bli betydelige lettelser, og disse vil bli kommunisert ut på en pressekonferanse i neste uke, sier Kjerkol i en skriftlig uttalelse til NTB.

Hun og regjeringen venter nå på faglige råd fra Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og en ekspertgruppe som ledes av økonomiprofessor Steinar Holden.

– Denne gruppen gjør nå også en vurdering av tiltaksnivå og innretninger på tiltak og vil gi råd til regjeringen, sier Kjerkol.

En beslutning vil så bli tatt i regjering tidlig neste uke. Nøyaktig hvilken dag lettelsene vil komme, er det likevel for tidlig å si.

FHI anbefaler nedtrapping

Det tas samtidig forbehold om at de faglige rådene må vurderes grundig.

Men etter at FHI onsdag la fram en ny risikovurdering, regnes det som overveiende sannsynlig at det vil være rom for større lettelser.

I risikovurderingen anbefaler FHI at de fleste tiltakene mot epidemien gradvis kan trappes ned over kort tid.

FHI mener videre at tiltak for barn og unge bør fjernes først.

– Men vi mener at vi bør ha noe tiltak for å bremse litt på den epidemien vi ser for oss nå de nærmeste ukene, sier FHIs direktør Camilla Stoltenberg til NTB.

– Hvilken type tiltak bør vi beholde?

– Det vil jeg ikke gå inn på helt presist, men det er jo tiltak som vi kjenner godt.

Stoltenberg trekker likevel fram begrensninger for store arrangementer og bruk av munnbind som eksempler på tiltak som det kan være aktuelt å holde på.

Sammensatt begrunnelse

Bakteppet for den nye anbefalingen er sammensatt, forklarer FHI-sjefen.

Hun viser for det første til at den norske befolkningen nå har høy immunitet mot koronaviruset, både gjennom vaksinering og gjennom at mange har vært smittet.

– En annen viktig grunn er at denne varianten, omikron, som nå dominerer fullstendig, sprer seg så raskt at en del av de tiltakene vi har hatt, særlig knyttet til smittesporing og karantene, rett og slett ikke virker, sier Stoltenberg.

– Og så er det en tredje grunn, og det er kanskje den aller viktigste. Og det er at omikron, i hvert fall i en slik befolkning som vår, i liten grad gir alvorlig sykdom.

I risikovurderingen påpeker FHI samtidig at tiltakene koster mye, innskrenker friheten og for noen grupper sannsynligvis er verre enn epidemien ville vært.

Millioner kan bli smittet

FHIs modelleringer viser at smitten kan komme til å øke kraftig i noen uker til. Toppen ventes å komme i siste halvdel av februar eller første halvdel av mars.

Ifølge anslagene kan tre–fire millioner mennesker bli smittet i løpet av vinteren, hvorav 12.000–13.000 må på sykehus. Avhengig av tiltaksnivå kan det bli fra 25 til 300 nye sykehusinnleggelser og mellom 40.000 og 125.000 nye smittede per dag, ifølge FHI.

Men ifølge Stoltenberg er det neppe noen vei utenom: en forlengelse av tiltakene vil trolig bare bety at vi skyver problemene foran oss.

«Sterk bremsing av epidemien forskyver problemet ut i tid; det er i lengden vanskelig å unngå å bli smittet», skriver FHI.

Kjerkol sier hun føler seg trygg på veien videre. Antall innleggelser er stabilt, og få blir alvorlig syke, påpeker hun.

– Vi er mange som kjenner noen som er smittet nå, og flere vil det bli i ukene framover. Det høye smittenivået i samfunnet vårt vil gå utover bedrifter og velferdstjenester. Likevel mener vi det er riktig å gå i retning av å gjøre betydelige lettelser nå.

Byrådslederen i Oslo krever svar

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo er også på banen onsdag og ber regjeringen om å åpne samfunnet igjen.

– Det er veldig viktig å si at folkehelse handler om så mye mer enn fravær av sykdom. Nå er det på tide å våge å ta livene våre tilbake. Veldig mange lever mye strengere enn de må. Folk trenger å leve og møtes og være sammen, sier han til VG.

Johansen mener at belastningen folk opplever nå, først og fremst handler om tiltakene, og ikke om smitte.