Kronprinsessen skal åpne den norske paviljongen på bokmessen 25. januar. Her vil hun ledsages av utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

Norge er gjesteland under bokmessen som hvert år har flere millioner besøkende.

– Norge skal presentere et bredt program rettet mot både det generelle publikum og bokbransjen, med et stort fokus på barne- og ungdomslitteratur. Dette er en viktig satsing for å bidra til utveksling og dialog mellom arabisk og norsk litteraturverden og øke eksporten av norsk litteratur, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding.

Flere kjente norske forfattere skal delta på messen. Blant disse er Jostein Gaarder, Hanne Ørstavik, Terje Tvedt, Jørn Lier Horst, Bjørn Sortland og Nora Dåsnes.

Kronprinsessen skal som en ambassadør for norsk litteratur i utlandet bidra til å fremme norsk litteratur internasjonalt.

Det norske gjestelandsprosjektet ledes av NORLA, Senter for norsk litteratur i utlandet.